Transport i brønnbåt

Transport av fisk i brønnbåt er særdeles viktig for havbruksnæringen, og brønnbåtene har blitt større med mer komplekse laste- og lossesystemer og avansert vannbehandling. I tillegg har det blitt innført krav om at transporter enten skal foregå lukket eller semilukket, hvor forbindelser i vannet akkumuleres i større grad og det er behov for mer behandling av vannet enn tradisjonelle åpne transporter.